Ainažu ostas laukuma nodošanu Salacgrīvas pašvaldībai vērtēs valdība

Ainažu mols
Ainažu mols

Rīga, 20.marts, LETA. Ministru kabineta komiteja šodien nolēma virzīt izskatīšanai valdībā jautājumu par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums" Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas pašvaldības īpašumā, aģentūrai LETA pauda Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvis Aivis Freidenfelds.

Vienlaikus viņš norādīja, ka līdz jautājuma skatīšanai valdībā vēl jāsakārto atsevišķas juridiskas nianses.

SM skaidro, ka attiecīgais rīkojuma projekts sagatavots, ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 2015.gada 20.maija lēmumu pārņemt Ainažu ostas laukumu pašvaldības īpašumā.

Nekustamais īpašums sastāv no apbūvētas zemes vienības 5,2 hektāru (ha) platībā, apbūvētas zemes vienības 2,1 ha platībā, kā arī ar zemes vienību saistītām būvēm - mola, spīķera mūra pamatiem un sienu daļas un dzelzceļa klātnes.

Atbilstoši informācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašuma kadastrālā vērtībā 2015.gada 1.janvārī bija 608 492 eiro. Īpašu paredzēts nodot pašvaldībai bez atlīdzības.

Nekustamā īpašuma sastāvā esošajām zemes vienībām noteikts lietošanas mērķis - dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve.

SM norāda, ka īpašums nav nepieciešams ministrijas tiešo funkciju veikšanai, savukārt Salacgrīvas novada dome nolēmusi to pārņemt likumā par pašvaldībām noteikto funkciju realizēšanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).