Eiropas projekta vizuāla identitāte: kādas prasības izvirza ES fondi?

Foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com
Foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com

Latvijas pašvaldības un privātie uzņēmumi aktīvi izmanto Eiropas Savienības finanšu atbalstu un īsteno visdažādākos projektus, piesaistot ES finansējumu. ES fondi var paaugstināt gan lielu, gan mazu uzņēmumu, konkurētspēju tirgū. Ikvienam atbalsta pretendentam rūpīgi jāizpēta ES fondu prasības. Viena no pamatprasībām projektu atlasē ir korekta vizuālā identitāte. Lasiet rakstu un uzziniet, kā vizuāli noformēt projektu atbilstoši ES fondu noteikumiem, lai veiksmīgi realizētu savu ieceri!

Noteikta vizuālā identitāte  katram projekta posmam
Sadarbība ar ES struktūrfondiem nozīmē ilgtermiņa saistības, tāpēc vēl pirms pieteikšanās finanšu atbalsta saņemšanai rūpīgi jāizstrādā ne tikai pats projekts, bet jāiepazīstas ar vizuālās identitātes prasībām. Gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc tā pabeigšanas, finansējuma saņēmējam jānodrošina pilnvērtīga, ES fondu prasībām atbilstoša, publicitāte. Turpmāk rakstā Jūs uzzināsiet, kāda vizuāla identitāte ir nepieciešama ikvienā projekta posmā.

1. Projekta sagatavošana un iesniegšana
Lai Jūsu projekts veiksmīgi izietu visus atlases posmus, savlaicīgi apdomājiet ne tikai projekta mērķi un realizēšanas iespējas, bet arī publicitātes pasākumus un vizuālo identitāti. Projekta iesniegumā jābūt detalizētai informācijai par:
• plānotiem publicitātes pasākumiem;
• visu vizuālo materiālu (informatīvo plakātu, pagaidu informācijas stendu, pastāvīgo plākšņu) izmaksām.

Ir ieteicams plānot daudzveidīgus publicitātes pasākumus, piesaistot visas mūsdienīgas komunikācijas iespējas. Preses relīzes, preses konferences, audiovizuālie materiāli, reklāmas kampaņas – ikvienam projektam ir nepieciešami pasākumi, kas veido pozitīvu tēlu un palielina sabiedrības informētību par projekta mērķi.

2. Projekta īstenošana
Jau pirmajā projekta uzsākšanas dienā blakus darba laukumam jāizvieto informatīvais plakāts vai pagaidu informatīvais stends. Tas, kādi vizuālie materiāli būs nepieciešami Jūsu projektam, ir atkarīgs no projekta izmaksām un īstenotiem darbiem. Informatīvais stends ir jāuzstāda, ja:
• kopējā finansējuma summa ir lielāka par 500 000 EUR;
• ir iegādātas iekārtas vai veikti būvniecības un infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Citos gadījumos pietiek izvietot labi redzamā vietā informatīvo plakātu. Ieteicamais minimālais stenda izmērs ir 800x1200 mm, bet plakātam jābūt vismaz A3 jeb 297x420 mm formātā.

Korekta vizuālā identitāte tīmekļvietnē
Finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka projekts tiek aprakstīts tīmekļvietnē. Noteikti jābūt iekļautai šādai informācijai:
• informācijai par projekta mērķiem un rezultātiem;
• projekta numuram;
• ES vizuālo elementu ansamblim.

Noteikti jāpiemin, ka projektu finansiāli atbalsta Eiropas struktūrfonds, un jāieliek hipersaite uz atbilstošu Eiropas Komisijas fonda tīmekļvietni. 

3. Pēc projekta pabeigšanas
ES fondi nosaka, ka atsevišķos gadījumos projekta vizuālā identitāte jāuztur arī pēc projekta realizācijas. Pastāvīgs informatīvais stends vai plāksne jāizvieto, ja:
• projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 EUR;
• projekta ietvaros tika iegādātas iekārtas, veikti būvniecības un infrastruktūras uzlabošanas darbi.

Pastāvīgs stends vai plāksne jāuzstāda ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc projekta beigām. 

Noformējiet informatīvos materiālus atbilstoši ES prasībām!
Visos projekta posmos vizuālā identitāte jāizstrādā, izmantojot ES fondu vadlīnijas. Vizuāliem materiāliem jāsatur šāda informācija:
• projekta numurs, nosaukums un mērķis;
• cita saistoša informācija, piemēram, būvdarbu veicējs, projekta autors, sadarbības partneri;
• ES vizuālo elementu ansamblis: ES karoga emblēma, uzraksts "Eiropas Savienība", rakstiska atsauce uz atbilstošo fondu, nacionālā identifikācijas zīme ar atsauci "Nacionālais attīstības plāns 2020" un sauklis "Ieguldījums tavā nākotnē".

Vizuālo materiālu izmērus un izskatu regulē ES fondu noteikumi. Lai nepalaistu garām svarīgas detaļas, izmantojiet iespēju konsultēties ar biznesa ekspertiem, kas palīdz uzņēmumiem un pašvaldībām iegūt ES līdzfinansējumu.


Palieliniet savas projekta izredzes!
ES fondiem ir striktas prasības, tāpēc visu noteikumu izpēte un projekta patstāvīga izstrāde var aizņemt laiku. Ietaupiet laika resursu, vēršoties pēc padoma pie ES fondu pārzinātājiem! Biznesa konsultāciju uzņēmums EDO Consult palīdzēs Jums izstrādāt kvalitatīvu projekta pieteikumu un ieteiks optimālus publicitātes risinājumus. Sazinieties ar EDO Consult jau tagad un saņemiet pirmo konsultāciju bez maksas! Visa informācijas par pakalpojumiem pieejama uzņēmuma mājaslapā www.edo.lv!