Ekoskolas Zaļais karogs šogad plīvo arī Limbažu 3.vidusskolas pagalmā

Foto: Limbazi24.lv
Foto: Limbazi24.lv

Septembra nogalē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē notika Ekoskolu apbalvošana svinīgā ceremonija. Zaļā karoga balva tika pasniegta arī Limbažu 3.vidusskolai.

Kā pilsētas informācijas portālu Limbazi24.lv informēja Limbažu 3.vidusskolas direktora vietniece Daiga Rudzīte, karoga saņemšanā piedalījās skolas direktors Ziedonis Rubezis, Ekopadomes aktīvisti Ieva Podgainija, Elīna Keršteine un direktora vietniece Daiga Rudzīte.

Ekoskolu programmas koordinatori bija parūpējušies, lai šajā dienā skolas ne tikai saņemtu novērtējumu par paveikto darbu, bet varētu kopā darboties un parādīt aktīvu un atbildīgu attieksmi vides aizsardzībā.

Pēc svinīgā sarīkojumu gandrīz pārsimts vides aktīvistu devās gājienā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdz Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai, lai pievērstu sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām. VARAM pagalmā palika no oļiem veidots vēstījums Klimata pārmaiņas konferences dalībniekiem, kuri tur pulcēsies decembrī. Vides ministrijā jauniešus un skolotājus uzrunāja ministrs Kaspars Gerhards, pateicās par darbu un novēlēja tikpat atbildīgas rīcības vides izglītībā arī turpmāk.

30.septembrī Limbažu 3.vidusskolā notika Zaļā karoga svētki. Svētku brīdi ieskandēja skolas meiteņu kora un Ādažu vidusskolas kora koncerts, izdziedot V. Pūces un Igo sarakstīto dziesmu ciklu "Zeme" un citas Dziesmu svētku laikā īpaši iemīļotas dziesmas. Vienlaicīgi 1.-4.klašu skolēni vienojās kopīgajā zīmēšanas stundā skolas pagalmā, atgādinot visas nozīmīgās Ekotēmas – transports, pārtika, veselīgs dzīvesveids, mežs, klimata pārmaiņas, enerģija u.c.

Karoga pacelšanas brīdī klāt bija viss skolas kolektīvs, direktors Ziedonis Rubezis pateicās par atbildīgi paveikto darbu, saņēmām vēlējumus no Limbažu Novada Domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces Inetas Zariņas, atbalstošus vārdus un veselīgu dāvanu no sadarbības partneriem Katvaru internātpamatskolas skolotājām (katvarieši karogu saņēmuši jau astoņas reizes).

Izskanot kora dziesmai "Mazs bij tēva novadiņš", karogu mastā pacēla Ekopadomes aktīvisti Marta Ceriņa, Ieva Podgainija, Egīls Zaķis, Rūdolfs Pelēkais.

Svētku dienā īpaši tika godināti pirmklasnieki, jo tie turpmāk arī aktīvi iekļausies vides izglītības aktivitātēs un uzsāks darbību Bioloģiskās daudzveidības projektā sadarbībā ar "Toyota".

Noslēgumā, saulainajā dienā izskanēja daudz videi, un arī savai veselībai draudzīgu apsolījumu par atbildīgu rīcību un apņemšanos. Zaļā karoga godu aizstāvēsim, aktīvi darbojoties gada tēmā Pārtika un projektā "Ēd atbildīgi"!, pievēršot uzmanību veselīgam uzturam, veselīgam dzīvesveidam un ar atbildīgu rīcību mazinot klimata pārmaiņas.