Limbažniekus aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē

Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Ziņai papildināta 4. un pievienota 5.rindkopa

Gan Limbažu sākumskola, gan Limbažu 3.vidusskola aicina savas atvases pieteikt mācībām pirmajā klasē, pilsētas informācijas portāls Limbazi24.lv uzzināja Limbažu novada pašvaldībā.

Limbažu sākumskola nodrošina:
* labvēlīgu, attīstību veicinošu vidi, individuālo pieeju
* radošu, uz sadarbību vērstu mācību procesu un iespēju pilnveidot datora lietošanas prasmes
* netradicionālā veidā apgūt matemātikas pamatus
* iespēju aktīvi darboties dažādos interešu izglītības pulciņos un aktīvu laika pavadīšanu pagarinātajā dienas grupā līdz plkst.18.00.

Iesniegumi pieejami skolas kancelejā, bērnudārzos un skolas mājaslapā "www.limbazusakumskola.lv" sadaļā Vecākiem. Sīkāka informācija pa tālr. 64070786; 29189856.

Savukārt Limbažu 3.vidusskolas direktors Ziedonis Rubezis informē, ka skola nodrošina
* datorikas mācīšanu no 1.klases;
* otrās svešvalodas apguvi no 3.klases;
* loģisko domāšanu attīstošas nodarbības, netradicionālo matemātiku;
* atbalsta personālu-logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu;
* vides izglītības aktivitātes, darbību projektos;
* veselību nostiprinošas aktivitātes;
* interešu pulciņu nodarbības ( teātris, folklora, koris, ģitāra, sports, šahs, dambrete, satiksmes noteikumi);
* pagarinātās dienas grupu (mājasdarbu gatavošana, atpūta, radošās un sporta nodarbības) līdz plkst.18.00;
* speciālās izglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolēni nodrošināti ar bezmaksas pusdienām, skola iesaistās programmās Skolas auglis un Skolas piens.

Šajā mācību gadā pirmo klašu audzinātājas būs Rasma Sakne un Antra Jansone.

Informācija elektroniski par skolas piedāvājumu un iesnieguma veidlapa mājas lapā "www.l3v.lv/nac-macities" vai personīgi skolā, kā arī Limbažu pilsētas un Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādēs. Tālr: 64070860, 29493148, e-pasts: l3vsk@limbazi.lv.