Limbažu BJC aicina darboties interešu izglītības pulciņos

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Savus talantus apliecināt un jaunas prasmes apgūt tiek aicināt bērni un jaunieši no 2 līdz 25 gadiem. 2017./2018. mācību gadā Limbažu BJC  37 interešu izglītības grupās iestājušies  473 bērni un jaunieši. Tiek piedāvātas mākslinieciskās pašdarbības, lietišķās un vizuālās mākslas, tehniskās jaunrades programmas.


No pirmsskolas līdz 25 gadu jauniešiem ir iespēja dejot deju kolektīvā "Varavīksne" – skolotāji Taisa Aruma un Raivis Eglītis, muzicēt kapelā "Eži" – skolotāja Sandra Budeviča, dziedāt vokālā grupā "Pogas" – skolotājas Dace Robule un Liena Vildere. Skolas vecuma bērni un jaunieši savu radošo talantu var apliecināt skolēnu teātrī "Kriksis" – skolotāja Inta Kalniņa. Ģitārspēli apgūst pie skolotāja Māra Baloža skolas vecuma bērni un jaunieši. Gan individuālās prasmes, gan darbu grupā lietišķā un vizuālā mākslā bērni un jaunieši apgūst keramikas pulciņā pie skolotājas Ievas Jurkas, ādas amatniecības pulciņā pie skolotājas Agneses Graudiņas, metālapstrādes pulciņā pie skolotājas Anitas Ivanova, vizuālās mākslas pulciņā pie skolotājas Andas Ramānas, filcēšanas pulciņā pie skolotājas Intas Brikmanes, vides dizaina pulciņā pie skolotājas Madaras Skrastiņas. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē  bērnudārzu, tiek piedāvāts darboties bērnu klubā "Kripatiņi" pie skolotājas Irēnas Auziņas un rotaļu istabā pie skolotājas Inas Sīles. Tehniskā jaunradē savas prasmes pilnveidot ir iespēja lidmodelisma un minikāru pulciņos pie skolotāja Dzintara Studenta


"Katrs bērns atklāj pasauli no jauna" – šie H.D Toro vārdi apliecina arī katra skolotāja attieksmi pret saviem talantīgajiem audzēkņiem. Katrs bērns vai jaunietis, ienākot bērnu un jauniešu centrā, pilnveido savu talantu, aug par daudzpusīgu un neatkārtojamu personību, attīsta sevī jūtas un emocijas, gūst jaunas prasmes un iemaņas. Padarīto mācību gadā mēs varam vērot izstādēs, koncertos, skatēs un festivālos. Un rezultāti neizpaliek. Konkursos un skatēs audzēkņi iegūst augstākos rezultātus. Nodarbībās gūtās iemaņas un prasmes  noder nākotnē darbā un dzīvē. Limbažu Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece Indra Rube