Limbažu jauniešu centrs iesaistās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ilgtermiņa projektā

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Limbažu novada pašvaldība ir viena no septiņām pašvaldībām, kas apstiprināta dalībai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ilgtermiņa projektā (18 mēnešus), kura mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Projektā piedalās 20 Eiropas valstu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Nacionālās aģentūras. Tā ietvaros notiks dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Projekta ietvaros sniegs atbalstu septiņām pašvaldībām, ņemot vērā to vajadzības:

*individuālās attīstības stratēģijas un darba plāna izveide darba ar jaunatni kvalitātes celšanai;
*grupu un individuālās tikšanās;
*regulārs mentorings un konsultācijas darba plāna realizācijas laikā;
*iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs;
*pieredzes braucieni Latvijā un Eiropā;
*atbalsts "Erasmus+: Jaunatne darbībā" esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā.

Projektā piedalīsies un Limbažu novada pašvaldību pārstāvēs Limbažu bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Jauniešu centrs" jaunatnes lietu speciāliste un jauniešu centra vadītāja –Simona Putniņa un jaunatnes darbiniece Madara Skrastiņa.