Limbažu sākumskolai piešķirts statuss "Veselību veicinoša izglītības iestāde"

Foto: Limbazi.lv
Foto: Limbazi.lv

Veselību veicinošo skolu tīkla padome, izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot vērā atbilstību noteiktajiem kritērijiem, piešķīrusi Limbažu sākumskolai "Veselību veicinošas izglītības iestādes" statusu. 

Kā pilsētas informācijas portāls Limbazi24.lv uzzināja Limbažu sākumskolā, tā darbojas Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā vienu mācību gadu un ir sasniegusi visus pamata kritērijus statusa iegūšanai. 

Kritēriji, kuri bija jāizpilda, noteikti no slimību profilakses un kontroles centra. Sākumskola mācību gada sākumā iesūtīja plānotos pasākumus un mācību gada beigās atskaiti par to, ko paveikuši un, ko plānots darīt turpmāk šajā jomā.

Veselību veicinoša skola ir tāda skola, kura pastāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai caur tās vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā ir jebkura īstenota aktivitāte, kas veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību, Limbazi24.lv uzzināja Slimību un profilakses kontroles centrā.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.