Vakarskola – tā ir iespēja!

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Vakarskola kā Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība  jebkuram interesentam piedāvā to izglītības programmu un nodarbību laikus, kas ļauj viņam apvienot mācības ar ģimenes rūpēm un darbu.

Nekavējies!  Nāc pie mums, lai:
♦ iegūtu pamata un vidējo izglītību bez maksas;
♦ satiktu līdzīgi domājošus cilvēkus;
♦ celtu savu pašapziņu;
♦ mainītos līdzi laikam;
♦ palīdzētu bērniem mācībās;
♦ iegūtu labāku darbu; 
♦ uzsāktu studijas augstskolā. 

Vakarskola kā Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienība atrodas Limbažu 3. vidusskolas ēkā Parka ielā 38. Jebkuram interesentam cenšamies piedāvāt to izglītības programmu un nodarbību laikus, kas ļauj viņam apvienot mācības ar ģimenes rūpēm un darbu. Ir iespēja mācīties sestdienās. Daudz strādājam individuāli, praktizējam saskaņotās konsultācijas, kad skolotājs strādā skolēnam labvēlīgā laikā.

Uz skolu aicinām visus, kuri nemācās citviet, bet ir sapratuši, ka izglītība viņu dzīvē ir vērtība! Atbilstoši kritērijiem nodrošinām bezmaksas teorētiskās apmācības, lai iegūtu B kategorijas autovadītāju apliecību.

Lūdzam savlaicīgi paziņot par savu vēlmi mācīties vakarskolā 2017./2018. mācību gadā, lai varam satikties jau jūnija pirmajā pusē un apspriest iespējamo mācību darba režīmu.

Par neskaidrajiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 64070736 vai pa mobilo tālruni 28634456. 

Informāciju par skolu var iegūt skolas mājaslapā www.lpi3v.lv