Salacgrīvas dome varētu informēt par tālākajiem soļiem saistībā ar "Rail Baltica" trases novietojumu

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Salacgrīvas novada dome otrdien, 19.jūlijā varētu nākt klajā ar savu lēmumu par tālāko rīcību saistībā ar "Rail Baltica" trases izbūvi novadā.

Iepriekš dome no komentāriem šajā jautājumā atturējās, apgalvojot, ka par saviem turpmākajiem soļiem informēs ne ātrāk kā šodien. Līdz šodienai pašvaldība vēl solīja konsultēties ar ekspertiem.

Jau vēstīts, ka Salacgrīvas novada domes, Satiksmes ministrijas (SM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji pagājušajā nedēļā pēc diskusijas par "Rail Baltica" trases novietojumu Salacgrīvā katrs palika pie sava viedokļa un kompromiss tā arī netika atrasts.

SM pārstāvji paziņoja, ka uz valdību virzīs trases B2-2 variantu, kas nešķērso "Natura 2000" teritoriju, jo alternatīvais C5 variants pārkāpj vismaz trīs normatīvos aktus. Turklāt var tikt zaudēti "Rail Baltica" trases izpētei atvēlētie 4 miljoni eiro. SM valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands skaidroja, ka SM neiestājas ne par vienu, ne otru variantu, bet gan akceptē tādu risinājumu, kas ir reāli ieviešams un dod iespēju virzīt "Rail Baltica" projektu uz priekšu. Kā pasūtītājs SM tādēļ virzīs tikai vienu variantu. Valdības kompetencē esot lemt par tālāko.

Arī VARAM pārstāvji norādīja, ka nav iespējams atbalstīt "Natura 2000" šķērsojošo variantu, jo šis variants pārkāptu likumdošanu. VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola uzsvēra, ka C5 variants nav atbalstāms, jo tad ir jāveic papildu pasākumi pārvērtēšanai, kas prasītu pusotru gadu, turklāt nav pārliecības, ka Eiropas Komisija (EK) to apstiprinās. Negatīvs piemērs nesen bijis arī Polijā, būvējot "VIA Baltica".

Arī Vides pārraudzības valsts biroja pārstāvji norādīja, ka C5 ir strupceļš, jo EK to neakceptēs. Ja grib alternatīvu, tad ir jāveic jauns vides novērtējums. Tas prasīs gan laiku, gan naudu.

Tāpat arī SSIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Projekta ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris skaidroja, ka Latvija ir uzņēmusies saistības, vienojoties ar EK par projekta realizēšanas termiņiem, un pirmā posma finansējuma apjoms ap 300 miljoniem eiro jau ir piešķirts. Jau no 2018.gada ir jāsāk trases projektēšana un zemes atsavināšana. Ja tiks meklētas alternatīvas abiem piedāvātajiem variantiem, tiks izjaukts laika grafiks.

Salacgrīvas novada domes pārstāvji savukārt norādīja, ka ieturēs pauzi, konsultēsies ar vides speciālistiem un tad pieņems lēmumu, ko darīt tālāk. Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (RA) gan minēja, ka B2-2 variantā tiek bojāta novada ainava, turklāt tiek bremzēta novada saimnieciskā attīstība, jo to, ko var veikt uz lauksaimniecībai atvēlētas zemes, nevar veikt mežu teritorijās.

"RB Latvija" telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis secināja, ka abi trases varianti gandrīz vienādi skar lauksaimnieciskās zemes un meža teritorijas. Plānojot trasi, viss esot darīts, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes efektīvu lietošanu arī turpmāk, domājot gan par meliorāciju, gan piekļuvi zemei.

Uzņēmumā "RB Latvija" skaidro, ka variantā, kas Salacgrīvā paredz apiet "Natura 2000" teritoriju, tiks skarti 112 fizisko un juridisko personu īpašumi, savukārt C5 variantā, kas šķērso aizsargājamās dabas teritorijas, - 87 fizisko un juridisko personu īpašumi.