Vidrižu pamatskola

  • Vidriži, Skolas 5, Vidrižu p., Limbažu n., LV-4013
  • Tālrunis 64062225
  • Reģistrācijas numurs 90000060013