Par 1,5 miljoniem eiro apdrošina Brīvības pieminekli

Turpinot tradīciju godāt un rūpēties par valsts būtiskākajiem simboliem, apdrošināšanas akciju sabiedrība "BTA Baltic Insurance Company" (turpmāk – BTA) Latvijas proklamēšanas dienas priekšvakarā jau 13.gadu pēc kārtas Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (turpmāk – Rīgas pieminekļu aģentūra) pasniegusi dāvanu – Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisi par kopējo apdrošinājuma summu 1,5 miljoni eiro.

Brīvības piemineklis aizvien ir vienīgais Latvijā apdrošinātais piemineklis. Brīvības pieminekļa apdrošināšana ir BTA iniciatīva un dāvinājums valstij, lai nodrošinātu šī Latvijas neatkarības simbola drošību. Brīvības pieminekļa apdrošināšanas polisē ir iekļauta aizsardzība pret visiem pamatriskiem – ugunsnelaimēm, dūmu, vētras, krusas, plūdu un mehānisko transportlīdzekļu iedarbības, šķidrumu noplūdes no bojātiem cauruļvadiem, zemes noslīdējumiem un iegruvumiem, īpašuma ļaunprātīgas bojāšanas un citiem draudiem.

Kopš 2008.gada, kad sabiedrībā plaši izskanēja informācija par vairākiem pieminekļa apgānīšanas gadījumiem, Brīvības piemineklis ir apdrošināts arī pret apgānīšanu. Aizvadīto gadu laikā BTA ir saņēmusi 19 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par Brīvības piemineklim nodarītiem bojājumiem.

18 no pieteiktajiem apdrošināšanas atlīdzību gadījumiem saistīti ar pieminekļa apgānīšanu – dabisko vajadzību kārtošanu pie Brīvības pieminekļa. Starp pārkāpuma veicējiem astoņi bijuši Latvijas iedzīvotāji un astoņi ārvalstu pilsoņi. Savukārt, 2010.gadā reģistrēts gadījums, kad iereibis automašīnas "Mitsubishi Pajero" autovadītājs uzbrauca Brīvības pieminekļa kāpnēm.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus norāda: "Mēs jūtamies pagodināti un lepni par iespēju apdrošināt vienu no mūsu valsts neatkarības, valstiskuma un brīvības simboliem, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ik dienas atgādina par mūsu valsti, mūsu vēsturi, tautas pašapziņu un mūsu senču izcīnīto brīvību. Ar šo dāvinājumu mēs sniedzam artavu mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma sargāšanai un drošībai. Citviet pasaulē kultūrvēsturiskā mantojuma apdrošināšana ir ierasta prakse – Amerikas Savienotajās Valstīs ir apdrošināta Brīvības statuja, Dānijā – Mazās nāriņas, bet Brazīlijā – Kristus Pestītāja statuja. Diemžēl Latvijā vienīgais šobrīd apdrošinātais piemineklis ir mūsu apdrošinātais Brīvības piemineklis, lai gan vairāku Latvijas pieminekļu kultūrvēsturiskā un materiālā vērtība naudas izteiksmē mērāma vairāku miljonu apmērā un arī tie būtu pelnījuši to pašu aizsardzību, ko nodrošinām Brīvības piemineklim."

Rīgā ir 178 pieminekļi, memoriāli, dekoratīvās skulptūras un vides objekti, no kuriem 126 pieder Rīgas pašvaldībai un kas atrodas Rīgas pieminekļu aģentūras pārvaldībā. No visiem aģentūra novērtējusi 37 pieminekļu kultūrvēsturisko un materiālo vērtību, un to kopējā vērtība naudas izteiksmē pārsniedz 20 miljonus eiro. Brīvības pieminekļa – visticamāk dārgākā Latvijā esošā pieminekļa – un Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa kultūrvēsturiskā un materiālā vērtība naudas izteiksmē joprojām nav novērtēta.

Viss par: Lietotāju ziņas