Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja amatam deviņi pretendenti

Publicitātes foto/ Foto: Limbazi.lv
Publicitātes foto/ Foto: Limbazi.lv

Pirmdien, 6.februārī noslēdzās pieteikumu iesniegšanas termiņš uz pašvaldības izsludināto konkursu vakantajam Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja /-as amatam.

Uz vakanto amata vietu pieteikušies deviņi pretendenti. Pretendentiem saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām bija jāiesniedz iesniegums un aptaujas anketa, izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstule, kā arī izglītības un kultūras nodaļas attīstības redzējums.

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja amata pienākumos ietilps koordinēt un pārraudzīt izglītības un kultūras darbu novadā, vadīt, organizēt un koordinēt nodaļas darbu saskaņā ar nodaļas nolikumu, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un nolikumiem, īstenot novada domes lēmumus izglītības un kultūras jomā, organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītības un kultūras jomā, nodrošināt novada izglītības un kultūras politikas un stratēģiju izstrādi, koordinēt pašvaldībā esošo izglītības un kultūras iestāžu darbību, kā arī veikt citus pienākumus.

Limbažu novada dome 2016.gada 24.novembra sēdē pieņēma lēmumu apvienot Izglītības un Kultūras nodaļas, izveidojot Izglītības un kultūras nodaļu. Kultūras nodaļā pašreiz strādā viens darbinieks - Kultūras nodaļas vadītāja, savukārt Izglītības nodaļā divi darbinieki - Izglītības darba speciāliste un lietvede, bet Izglītības nodaļas vadītāja amata vieta jau vairāk kā gadu ir vakanta. Ņemot vērā to, ka izglītības un kultūras nodaļām nereti jārisina kopēji jautājumi, kas saistīti gan ar bibliotēku, gan interešu un kultūras iestāžu darbību, pārraudzību un dažādu pasākumu norisi, pašvaldība pieņēma lēmumu abas nodaļas apvienot. Papildus tam, nodaļu apvienošana atslogos arī kultūras nodaļas vadītājas darbu, kura nodaļas nolikumā paredzētās funkcijas šobrīd veic viena pati. Izveidojot Izglītības un kultūras nodaļu, papildus štata vietas pašvaldība neveido, bet veic atsevišķu nodaļas darbinieku amata pienākumu pārdali un amata nosaukumu maiņu. Jaunajā nodaļā būs šādas amata vietas – Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs/ -a, izglītības darba speciālists, kultūras darba speciālists un lietvedis. Šī gada janvārī tika apstiprināts jaunās nodaļas nolikums.

Amatpersonu un darbinieku amata kandidātu vērtēšanas komisija šajā nedēļā plānojusi sākt vērtēt amata pretendentu iesniegtos pieteikumus un lemt par to virzīšanu konkursa otrajai kārtai.