LM un LPS vienojas par garantētā minimālā ienākumu līmeņa palielināšanu līdz 64 eiro

Rīga, 16.maijs, LETA. Labklājības ministrijas (LM) un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās (LPS) sarunās panākta vienošanās sākt garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa palielināšanu no nākamā gada, nosakot to 64 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Patlaban GMI ir 53 eiro.

Pēc Zariņa teiktā, abas puses konceptuāli atbalstīja arī plānu par minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanu, vienojoties, ka lēmums par to pieņemams un īstenojams abām pusēm - valsts un pašvaldību līmenī.

LM prezentēja arī piedāvājumu asistenta pakalpojuma pašvaldībās pilnveidošanai, kas tapis sadarbībā ar vairākām pašvaldībām un Latvijas Samariešu apvienību. Paredzēta konceptuāla izvērtējuma maiņa pakalpojuma piešķiršanai, piemēram, vērtējot personas vajadzību pēc pārvietošanās atbalsta, nevis tikai uzskaitot, kur tā vēlas doties. Tāpat plānots noteikt konstantu stundu skaitu, kuru persona varēs izlietot pēc saviem ieskatiem.

Kā norādīja Zariņš, LPS atzinīgi novērtējusi līdzšinējo kopīgo sadarbību, izstrādājot un pilotējot plānotos uzlabojumus.

Zariņš norādīja, ka tikšanās reizē pārrunāti arī iespējamie pasākumi bāriņtiesas un sociālā dienesta savstarpējās sadarbības uzlabošanai bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. Sarunu dalībnieki vienojās, ka bāriņtiesām būtu sniedzams lielāks metodiskais atbalsts.

Sarunu dalībnieki diskutēja arī par deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai nepieciešamā finansējuma palielināšanas iespējām un risinājumiem. Puses vienojās kopīgi un sadarbībā ar Finanšu ministriju rast risinājumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei, sacīja Zariņš.