Pagarināts Salacgrīvas vidusskolas logo darbu iesniegšanas termiņš

Limbazi24.lv
Limbazi24.lv

Līdz pirmdienai, 10.oktobrim Salacgrīvas vidusskolas logo konkursam pieteikti 17 darbi. Izvērtējos iesniegtos darbus, žūrijas komisija nolēmusi pagarināt logo iesniegšanas termiņu, pilsētas informācijas portāls Limbazi24.lv uzzināja Salacgrīvas novada pašvaldībā. 

Darbu iesniegšanas termiņš ir 1.decembris. Darbus var iesniegt elektroniski, sūtot tos uz e-pastu santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv vai iesniedzot personīgi Santai Čiževskai 101.kabinetā.

Konkursu rīko Salacgrīvas vidusskola, tā mērķis ir izvēlēties izteiksmīgāko un piemērotāko Salacgrīvas vidusskolas logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, atzinībās, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros u.tml.

Plašāka informācija pieejama Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā "www.salacgriva.lv".