Pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu Cēsu ielā 17, Limbažos

Publicitātes foto/ Foto: Limbazi.lv
Publicitātes foto/ Foto: Limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Cēsu ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, ar kadastra numuru 66010030041.

Kā pilsētas informācijas portāls Limabzi24.lv uzzināja Limbažu novada pašvaldībā, īpašums sastāv no zemes vienības 2858 m2 platībā un 2 stāvu dzīvojamās ēkas ar 15 dzīvokļu īpašumiem 479,5 m2 platībā, dzīvokļa īpašuma Nr.2 27,6 m2 platībā ar kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra Nr.66019002134, kā arī no dzīvokļa īpašuma Nr.16 25,7 m2 platībā ar kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra Nr.66019001439.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 11000 eiro. Maksāšanas līdzeklis – nauda. Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas. Dalības maksa izsolē – 40 eiro.

Samaksa par Nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2017.gada 13.februārim plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2017.gada 14.februārī plkst.10.00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.