Plāno labiekārtot Liepupes pilskalnu

Ilustratīvs foto/ Foto: Limbazi.lv
Ilustratīvs foto/ Foto: Limbazi.lv

Pēc Salacgrīvas novada domes un AS "Latvijas valsts meži" iniciatīvas piektdien, 8.aprīlī notika Liepupes pilskalna apsekošana, kurā piedalījās Liepupes pārvaldes vadītājs Aivars Ilgavīzis, tautas nama vadītājs Andris Zunde, AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes administrācijas vadītājs Vilmārs Katkovskis, piejūras iecirkņa vadītājs Jānis Vilde un citi AS "Latvijas valsts meži pārstāvji". Tikšanās mērķis bija Liepupes pilskalna un piegulošās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana atbilstoši Liepupes pagasta iedzīvotāju vajadzībām. 

Kā pilsētas informācijas portāls Limbazi24.lv uzzināja Salacgrīvas novad pašvaldībā, šīs tikšanās laikā pārrunātas abu pušu iespējas un iniciatīvas, lai arī turpmāk šī teritorija kalpotu Liepupes pagasta iedzīvotāju un viesu vajadzībām, respektējot Liepupes pilskalna un tam piegulošās teritorijas dabas aizsargājamā objekta statusu. 

Pārskatāmā nākotnē paredzēta pilskalna teritorijai piegulošā pameža sakopšana, sagāzušos un nevērtīgo koku aizvākšana, piebraucamā ceļa atjaunošana, automašīnu stāvvietu palielināšana un citas aktivitātes.

Pirmie darbi plānojas jau Lielajās talkas ietvaros. Piektdien, 22.aprīlī tradicionāli talkos Liepupes vidusskolas skolēni un skolotāji, bet sestdien, 23.aprīlī uz talku aicināti visi interesenti. Plānojas pilskalna rietumu gravas attīrīšana no sagāztajiem kokiem.  

Liepupes pilskalns jau izsenis kalpojis kā brīvdabas pasākumu norises vieta Liepupes pagastā. Danču placis pilskalnā pieminēts jau 20.gs.pirmajā pusē, liepupieši zina stāstīt par zaļumballēm pilskalnā arī pēckara gados. 

Šobrīd Liepupes tautas nams pilskalnā rīko tādus tradicionālos brīvdabas pasākumus, kā akustiskās mūzikas festivāls "Sudraba kaija", "Pēterdienas danču svētki", "Liepupes pagasta svētki", brīvdabas teātra izrādes, gadskārtu ieražu svētki u.c. Arī ikdienā Liepupes pilskalns kļuvis par iecienītu atpūtas vietu Liepupes pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

2015.gadā Salacgrīvas novada dome finansēja pirmos arheoloģiskos izrakumus Liepupes pilskalnā. 

Augstu vērtējams arī AS "Latvijas Valsts meži" līdzšinējais ieguldījums pilskalna teritorijas uzturēšanā un labiekārtošanā.