Vidzemes plānošanas reģionā īstenos projektu par sabiedrības iesaisti pašvaldības budžeta sadalē kultūras jomā

Rīga, 2.maijs, LETA. Vidzemes plānošanas reģionā īstenos projektu kā iesaistīt sabiedrību pašvaldības budžeta sadalē jeb līdzdalības budžetēšanā kultūras jomā, aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Bīviņa.

Līdzdalības budžetēšana (participatory budgeting) ir demokrātisks lēmumu pieņemšanas process, kurā sabiedrības pārstāvji iesaistās pašvaldību vai valsts budžeta veidošanā, tā lemjot, kā tērēt daļu no tā. Veicot izmēģinājuma projektu "Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā" (EmPaci), Vidzemes plānošanas reģions aktualizēs nepieciešamību stiprināt valsts iestāžu lēmumu pieņemšanas procesus savstarpējā sadarbībā ar vietējo sabiedrību.

Kā stāsta Bīviņa, sākotnēji tiks veikta situācijas analīze, kuras laikā plānots izpētīt iedzīvotāju iesaisti pašvaldību lēmumu pieņemšanā patlaban, tāpat politisko situāciju, kā arī atlasīt labo prakšu piemērus pašvaldībās. Pēc tam iecerēts veikt iedzīvotāju aptaujāšanu, lai noskaidrotu sabiedrības vajadzības un izvērtētu esošo situāciju saistībā ar sabiedrības iesaisti līdzdalības budžetēšanas aktivitāšu īstenošanā katrā projekta partnerreģionā, tai skaitā Vidzemes plānošanas reģionā.

Projektam ir plaša starptautiskā partnerība, jo tajā iesaistīti pārstāvji no tādām Eiropas valstīm, kurās līdzdalības budžeta process kā sabiedrības iesaistes forma lēmumu pieņemšanā ir salīdzinoši attīstīta, piemēram, no Vācijas, Somijas un Polijas. Projekta ieviešanas laikā partneru pieredze sniegs iespēju šo valstu labās prakses pieredzes analizēt un pārņemt Vidzemē reģionam atbilstošā formā.

Plānoti pasākumi un darbnīcas iedzīvotājiem, lai pārspriestu sabiedrības līdzdalības jautājumus. Tāpat paredzēts izstrādāt e-vides risinājumu ar iespēju iedzīvotājiem ierosināt vai nobalsot par reģionam nepieciešamu iniciatīvu kultūras jomā.

Aktivitātēs sadarbojas partneri no Latvijas - Vidzemes plānošanas reģions un Sociālās inovācijas centrs, kā arī partneri no Vācijas, Somijas, Lietuvas un Polijas.

Latvijā arvien vairāk aktualizē līdzdalības budžeta procesa pieeju valsts iestāžu lēmumu pieņemšanā. Līdz šim īstenots neliels skaits iniciatīvu, kas iekļauj līdzdalības budžetēšanas principu. Viena no Vidzemē īstenotām iniciatīvām ir "Cēsu projekti" - Cēsu novada pašvaldības iniciēta un sadarbībā ar pūļa finansēšanas vietni www.projektubanka.lv izveidota iedzīvotāju iniciatīvu un ideju platforma, kas sniedz iespēju ikvienam novada iedzīvotājam ierosināt un īstenot savas idejas vai atbalstīt līdzcilvēku idejas, kas vērstas uz Cēsu novada attīstību.

Patlaban arī valdības deklarācijā pausta apņemšanās ieviest pilotprojektu "līdzdalības budžets", ļaujot atsevišķu pašvaldību iedzīvotājiem nepastarpināti izlemt par pašvaldības finansējuma sadales prioritātēm.