Salacgrīvas pašvaldība organizē konkursu "Ziemas rota 2016"

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Salacgrīvas novada dome vēlas akcentēt svētku rotājumu nepieciešamību gada tumšajā laikā, raisot prieku novada iedzīvotājiem, tūristiem un caurbraucējiem, tādejādi arī veicinot sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba telpas veidošanu Salacgrīvas novadā, organizējot konkursu "Ziemas rota 2016". 

Kā pilsētas informācijas portāls Limbazi24.lv uzzināja Salacgrīvas novada pašvaldībā, objektu pieteikt un pieteikumu iesniegt var ikviens Salacgrīvas novada savrupmāju un dārza māju, lauku sētu īpašnieks, uzņēmējs vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku.

Konkursā var piedalīties, bet godalgoti netiks konkursa "Ziemas rota 2015" visu nomināciju pirmo vietu laureāti.

Konkursa nominācijas:

*Privātmāja.
*Daudzdzīvokļu mājas – māju kooperatīvi. 
*Uzņēmums vai sabiedrisks objekts, vai darījumu un pakalpojumu objekts.
*Speciālbalvu par interesantu ideju konkursa vērtēšanas komisijas var piešķirt pēc sava lēmuma, piemēram, īpaša Ziemassvētku eglīte, skaisti noformēts balkons, u.tml.

Konkursa noteikumi:

*Pieteikumu (brīvā formā) par piedalīšanos līdz 2016.gada 19.decembrim iesniedz Salacgrīvas novada domē Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa telefonu 64071973, tajā norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontaktinformāciju - vārdu un tālruņa numuru.
*Objektu vērtēšana notiek līdz 06.01.2017.
*Ar naudas balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai EUR 140, otrajai EUR 100, trešajai EUR 70 un speciālbalvai EUR 50.
*Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiek Ainažos, Starptautiskajai Sieviešu dienai veltītā svētku ballē 2017.gada 11.martā.