Meklēšanas rezultāti

Vecais ugunsdzēsēju depo

Vecais ugunsdzēsēju depo

Torņa iela 3, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001
Komentāri
Vecais ugunsdzēsēju depo celts 19. gs. otrajā pusē historisma periodam raksturīgās formās - ķieģeļu stilā. Atjaunotajos interjeros iekārtota ugunsdzēsības ekspozīcija, bet rekonstruētajā padomju perioda piebūvē izveidots tūrisma informācijas centrs. 
Dzīvā sudraba muzejs

Dzīvā sudraba muzejs

Burtnieku iela 4, Limbaži LV-4001
Komentāri
Limbaži jau izsenis tiek dēvēti par Sudraba pilsētu un tieši tādēļ pilsētas Vecajā rātsnamā atrodas ekspozīcija "Sudraba Limbaži". Vēstures liecības vēstī, ka sudrabkaļi Limbažu pilsētā darbojušies jau 17. gadsimtā. 18. un 19. gs. tieši sudraba naudai bija liela nozīme, lai pasta ceļš ietu caur Limbažiem. 
Liepupes muiža 

Liepupes muiža 

Salacgrīvas novads,Liepupes pagasts, Liepupe, LV-4023
Komentāri
Liepupes muiža ir viena no izcilākajiem baroka arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Laika un notikumu gaitā tā ir piedzīvojusi gan ziedu laikus, gan aizmirstību. Pateicoties muižas gādīgo saimnieku rūpēm, tā ir atguvusi savu senatnīgo skaistumu un lepnumu, atspoguļojot laikmetam raksturīgo noskaņu. 
Viduslaiku pilsdrupas, skatu tornis un Limbažu muzejs

Viduslaiku pilsdrupas, skatu tornis un Limbažu muzejs

Burtnieku iela 7, Limbaži, LV-4001
Komentāri
Pils būvniecība sākta 13. gs. pirmajā pusē. Pils senie mūri ir liecinieki laikam, kad pilsēta bija Hanzas savienības dalībniece. No pils vārtu torņa, kurā saglabājušies unikālie vārti ar paceļamo restu fragmentiem, paveras skats uz Limbažu vecpilsētas sarkanīgajiem jumtiem. 
Staiceles Lībiešu muzejs "Pivālind"

Staiceles Lībiešu muzejs "Pivālind"

Lielā iela 12 un 14, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Komentāri
Lībiešu muzejs "Pivalind" (tulk. "svētais putns") sadarbībā ar sabiedrību pēta un izzina Staiceles un tās lauku teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības, to saistību ar kādreizējo Metsepoles lībiešu teritoriju un iedzīvotājiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Apzinoties, ka šodienas notikumi un lietas ir rītdienas vēsture.
Minhauzena muzejs

Minhauzena muzejs

Duntes muiža, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4023
Komentāri
Minhauzena muzejs palīdz atdzimt atmiņā stāstiem par pulkveža Hieronīma Kārļa Frīdriha barona fon Minhauzena neticamajiem piedzīvojumiem. Dažus dzīves skaistākos gadus Minhauzens  ar savu dzīvesbiedri Jakobīni ir pavadījis Latvijā, Duntes muižā, kur nu jau gadsimtiem ilgi cilvēki nebeidz stāstīt fantastiskos atgadījumus no barona dzīves. 
Puikules muiža un parks

Puikules muiža un parks

Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063
Komentāri
Puikule ir sena lībiešu apmetnes vieta, kas dokumentos minēta jau 13. gadsimtā. Puikules muiža piederējusi vairākām dzimtām. Līdz 18. gs. to savā īpašumā ieguva fon Klotu dzimta, kas valdījusi sešās paaudzēs. Pašreizējā pils ir celta Tjūdoru neogotikas stilā no ķieģeļiem, kuri izgatavoti Pociemā un Pociema "Kaņepēs". Pils uzcelta vecās kungu mājas vietā 19. gs. 60. gados. 
Nēģu tacis

Nēģu tacis

Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas pilsēta, LV-4033
Komentāri
Nomēģināt Salacas nēģi vislabāk ir šeit, Salacgrīvā, no augusta līdz februārim, kur ar saimnieku gādību tas turpat, uz karstām oglēm, tiek rūpīgi pagatavots. Tikai Salacgrīvā mūsdienās nēģu zvejai joprojām lieto murdu taci – unikālu zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu vēsturi. Pirmais Salacas nēģu tacis ir īpašas konstrukcijas laipa, no tā upes straumē iegremdē nēģu murdus un notiek zveja. 
Randu pļavas un putnu vērošanas tornis

Randu pļavas un putnu vērošanas tornis

Pie jūras, VIA Baltica ceļa posma Kuiviži - Ainaži 9. kilometrā
Komentāri
Randu pļavas ir dabas liegums, kas aptver Vidzemes jūrmalas posmu no Ainažiem līdz Kuivižiem. Šeit 200 ha platībā sastopama trešdaļa Latvijas augu sugu jeb aptuveni 600 sugas, tai skaitā 37 Latvijā un citās Eiropas valstīs retas un apdraudētas. 

Rezultāti kartē